CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀ PHONG

Địa chỉ: Số 133 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện Thoại:0973.003.322
Email: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/dichvusuanhatot- Skype: dichvusuanhatot
Website: www.dichvusuanhatot.com

THÔNG TIN THANH TOÁN

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀ PHONG
Ngân hàng Vietcombank Cầu Giấy – STK: 0691000888888
Ngân hàng Agribank Cầu Giấy – STK: 2000208888888